Bảo trì

THÔNG BÁO


HỆ THỐNG WEBSITE TIN TỨC PHÒNG ĐÀO TẠO HIỆN ĐANG BẢO TRÌ.THẦY/ CÔ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ DẠY BÙ/ NGHỈ DẠY VÀ NHẬP ĐIỂM ONLINE TẠI ĐÂY
SINH VIÊN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ ONLINE TẠI ĐÂY